KE zatwierdziła RPO

Poniżej została zamieszczona ostateczna wersja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską.

     Wersja polska 

     Wersja angielska 

 
Zmiany w RPO

Poniżej zamieszczona została nowa wersja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Zmiany w Programie wynikają z decyzji podjętych w ramach zakończonej I tury negocjacji z Komisją Europejską.

W związku z planowanymi kolejnymi rundami negocjacyjnymi zamieszczony dokument może ulec dalszym modyfikacjom

 Regionalny Program Operacyjny z dnia 13 lipca 2007 

 
Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny

Poniżej prezentujemy TEKST JEDNOLITY Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przekazany do negocjacji z Komisją Europejską. Przekazany Program uwzględnia zmiany wynikające z zaleceń Komitetu Rady Ministrów, który opiniował RPO na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2007 r. Szczegółowe informacje na temat zmian wprowadzonych do Programu zawiera załącznik do Uchwały nr 152/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2007 r.

 Regionalny Program Operacyjny z dnia 21 lutego 2007r.
 Uchwała nr 152/III/07
 Załącznik do Uchwały nr 152/III/07
 Uzasadnienie do Uchwały nr 152/III/07
  ROP english version  


RPO 24 stycznia 2007r.

Poniżej prezentujemy TEKST JEDNOLITY Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 uwzględniający zmiany wprowadzone do RPO Uchwałą nr 95/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2007 roku. Szczegółowy wykaz wprowadzonych zmian zawiera Załącznik do Uchwały nr 95/III/07 z dnia 24 stycznia 2007 roku.

 Regionalny Program Operacyjny z dnia 24 stycznia 2007r.
 Uchwała nr 95/III/07
 Załącznik do Uchwały nr 95/III/07
 Uzasadnienie do Uchwały nr 95/III/07 


RPO 16 stycznia 2007 r.

Poniżej prezentujemy TEKST JEDNOLITY Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 uwzględniający zmiany wprowadzone do RPO Uchwałą nr 85/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2007 roku. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z uwag Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Instytucji Koordynującej RPO zgłoszonych do RPO przyjętego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 21 grudnia 2006 roku. Szczegółowy wykaz wprowadzonych zmian zawiera Załącznik do Uchwały nr 85/III/07 z dnia 16 stycznia 2007 roku.

 Regionalny Program Operacyjny wersja z dnia 16 stycznia 2007r.
 Uchwała nr 85/III/07
 Załącznik do Uchwały nr 85/III/07
 Uzasadnienie do Uchwały nr 85/III/07 


RPO 21 grudnia 2006 r.

Poniżej prezentujemy Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 25/III/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku.

 Regionalny Program Operacyjny wersja z dnia 21 grudnia 2006r.
 Uchwała nr 25/III/06 

Indykatywny Plan Inwestycyjny

Poniżej prezentujemy Indykatywny Plan Inwestycyjny dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 26/III/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku.

 Indykatywny Plan Inwestycyjny RPO
 Uchwała nr 26/III/06