INFORMACJA
Dnia 19 sierpnia 2008 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 1119/III/08 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego pt.  „Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z wymaganą dokumentacją przewidziano w terminie do dnia 28 listopada 2008 roku.
 
INFORMACJA
Dnia 26 sierpnia 2008 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 1126/III/08 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego pt. „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Zmieniono Załącznik nr 1 w ten sposób, że nazwa projektu otrzymała brzmienie: „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji”.

 
Pierwszy projekt indywidualny złożony w ramach RPO WD

14 sierpnia 2008 r. pierwszy beneficjent indywidualny RPO WD złożył wniosek o dofinansowanie. Uniwersytet Ekonomiczny, jako pierwszy z beneficjentów, którzy zostali wskazani w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, złożył wniosek o dofinansowanie. Projekt dotyczy stworzenia nowoczesnego centrum informacji naukowej i ekonomicznej, w którym wszyscy studenci i zainteresowani mieszkańcy Dolnego Śląska będą mieli łatwy dostęp do zbiorów biblioteki, zarówno drukowanych, jak i elektronicznych. Projekt ma charakter przedsięwzięcia ponadregionalnego. Z oferty Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej korzystać będą nie tylko studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, czy mieszkańcy Dolnego Śląska, ale również społeczności województw ościennych (poprzez tzw. wolny dostęp do zbiorów tradycyjnych  i elektronicznych biblioteki).
Projekt ma strategiczny charakter dla regionu, jego celem jest ułatwienie i poprawa jakości dostępu do fachowej literatury z dziedziny nauk ekonomicznych i zarządzania, co  przyczynia się do wzrostu wiedzy i jej wykorzystania w różnych dziedzinach, głównie gospodarczej. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę jakości kształcenia, co również będzie przekładało się na wzrost gospodarczy ściśle związany z naukami ekonomicznymi.
Projekt został przyjęty przez pracownika Wydziału Wdrażania RPO obsługującego Punkt Przyjęć Wniosków i przekazany do dalszych prac zgodnie z obowiązującymi procedurami.

 

Zdjęcia

 

 
INFORMACJA

Dnia 05 sierpnia 2008 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 1126/III/08 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego pt. „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Zmiany polegały na dodaniu zwrotu dotyczącego pomocy publicznej, zmiany terminu złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z wymaganą dokumentacją, oraz zmiany przewidywanego terminu realizacji inwestycji.

 
INFORMACJA

Dnia 31 lipca 2008 r. została zawarta umowa dotyczące przygotowania projektu indywidualnego pt. „Dolnośląska platforma wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym”. Pozwala ona beneficjentowi na rozpoczęcie konkretnych działań związanych z prawidłowym i terminowym przygotowaniem projektu  i harmonogramu  realizacji.

Projekt ma na celu  zapewnienie obywatelom powszechnego dostępu do informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym na terenie Dolnego Śląska. Przyczyni się on do wzrostu aktywności obywatelskiej w zakresie zwiększania bezpieczeństwa własnego i środowiska zamieszkania poprzez stworzenie systemu sprawnej komunikacji elektronicznej pomiędzy obywatelem a jednostką Policji szczebla podstawowego (komendy miejskie, powiatowe i komisariaty Policji) poprzez m.in. policyjne portale internetowe, Informaty - stanowiska umożliwiające obywatelom dostęp do informacji dotyczących policji (np. składanie wniosków i skarg, elektroniczne formularze, mapy bezpieczeństwa regionu itp.), a także umożliwi komunikację z JST, jednostkami administracji;

 

Szczegółowe informacje w tabeli - Pobierz plik

 
«« start « poprz. 1 2 nast. » koniec »»

Pozycje: 1 - 9 z 18