Ocena Merytoryczna Wniosków

W dniu 19 grudnia 2007 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził Tryb  Postępowania w celu wyłonienia ekspertów oraz asesorów do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Zatwierdzone dokumenty:

•    Regulamin wyłaniania ekspertów i asesorów do oceny projektów w ramach RPO WD wraz z załącznikami -pobierz

•    Karta weryfikacji dokumentów osoby ubiegającej się o wpis na listę ekspertów (zał 1) -pobierz

•    Wzór rekomendacji (zał 2) -pobierz       

•    Wzór formularza kwestionariusza osobowego dla kandydata na Asesora (zał 3) -pobierz      

•    Karta weryfikacji dokumentów osoby ubiegającej się o wpis na listę asesorów (zał 4) -pobierz     

•    Wzór oświadczenia (zał 5) -pobierz

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Wdrażania RPO Dział Projektów Pomocy Technicznej i Administracji  pod numerami tel. (071) 776 9229, (071) 776 9228,  (071) 776 9182