Konsultacje

Konsultacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego:

 Kryteria wyboru projektów dla Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw” – działania 1.1, 1.2 oraz 1.3

 Formularz uwag


- Konsultacje URPO WD - Forum konsultacyjne Uszczegółowienia RPO

- Konsultacje dokumentów RPO WD

 


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego ma przyjemność przedstawić wstępną wersję Biznes Planu (wraz z wytycznymi i załącznikami), dla wnioskodawców  Priorytetu 1 RPO WD "Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw"- działania 1.1 oraz działania 1.2 (tylko dla Instytucji Otoczenia Biznesu).

 

Zapraszamy zainteresowanych przedsiębiorców, przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu oraz innych podmiotów, do zgłaszania uwag i propozycji odnośnie ww. dokumentów (wraz z ich merytorycznym uzasadnieniem).Uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja br. na poniższy adres mailowy:

dpe@dolnyslask.pl 

 Formularz uwag


 

  1. Biznes Plan.
  2. Wytyczne do Biznes Planu.
  3. Załącznik nr 1 do Biznes Planu - Sekcja C - dla wnioskodawców, którzy są zaliczani do nowopowstałych.
  4. Załącznik nr 2 do Biznes Planu - Sekcja F - dla wnioskodawców, którzy nie są zaliczani do nowopowstałych i prowadzą uproszczona rachunkowość.
  5. Załącznik nr 3 do Biznes Planu - Sekcja F - dla wnioskodawców, którzy są zaliczani do nowopowstałych i prowadzą uproszczona rachunkowość.
  6. Załącznik nr 4 do Biznes Planu - Sekcja F - dla wnioskodawców, którzy są zaliczani do nowopowstałych i prowadzą pełną rachunkowość.