Pomoc techniczna

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 24 czerwca 2008 r. wzoru Planu Działań - wniosku o dofinansowanie projektu z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 poniżej zamieszczamy wzór Planu Działań wraz z instrukcją wypełniania i załącznikami.

 Nowy wzór Planu Działań wraz z instrukcją wypełniania i załącznikami.


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10.06.2008 r. została podjęta kolejna decyzja o zmianie decyzji o dofinansowaniu projektu realizowanego w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” RPO WD 2007-2013: - „Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby wdrażania RPO w UMWD”. Poniżej prezentujemy zestawienie dotyczące podjętych decyzji.

 Pobierz plik


Uprzejmie informujemy, iż zostały podjęte decyzje o zmianie decyzji o dofinansowaniu dwóch projektów realizowanych w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” RPO WD 2007-2013. Poniżej prezentujemy zestawienie dotyczące podjętych decyzji o zmianie decyzji o dofinansowaniu projektu.

 Pobierz plik


16 maja 2008 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu "Koszty wdrażania części priorytetu 1 RPO WD w 2007 roku"  pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WD a Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą w ramach Priorytetu nr 10 "Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

 Pobierz plik


Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 21 kwietnia 2008r. podjął decyzje o dofinansowaniu 15 projektów w ramach Priorytetu 10 "Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013."

 Pobierz plik


Baza projektów zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WD (Uchwała nr 1223/III/08 z dnia 27 lutego 2008r. oraz  nr 1266/III/08 z dnia 11 marca 2008r.w sprawie wyboru projektów Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 i Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w ramach PT RPO WD)

 Pobierz plik