Generator Wniosków do pobrania:

 Generator Wniosków - [Pobierz plik] 

 UWAGA – udział w realizacji projektu innych podmiotów - [Pobierz plik]

 Załącznik nr 19.1 - [Pobierz plik]

 Załącznik nr 3 - [Pobierz plik]

 Załącznik nr 4a - [Pobierz plik]

 Załącznik nr 4b - [Pobierz plik]

 Załącznik nr 5 - [Pobierz plik]

 Załącznik nr 6 - [Pobierz plik]

 Załącznik nr 7a - [Pobierz plik]

 Załącznik nr 7b - [Pobierz plik]

 Załącznik nr 13 - [Pobierz plik]

 Załącznik nr 16 - [Pobierz plik]
 

Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przyjęte Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1336/III/08 z dnia            1 kwietnia 2008 r. i zmieniona uchwałą nr 1695/III/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. oraz uchwałą nr 1756/III/08 z dnia 15 lipca 2008 r.


 Wniosek o dofinansowanie RPO WD - [Pobierz plik]
 

 Instrukcja do generatora i załączników - [Pobierz plik]