Pierwszy wniosek o dofinansowanie złożony w ramach RPO WD

4 sierpnia 2008 r. pierwszy beneficjent RPO WD złożył wniosek o dofinansowanie. Gmina Legnickie Pole, jako pierwszy z 15 beneficjentów, których propozycje projektów zostały wybrane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach naboru prowadzonego w trybie systemowym na do Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa”, Priorytet 3 „Transport” RPO WD. Projekt dotyczy budowy drogi gminnej w celu poprawy dostępności do obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Legnickie Pole. Projekt został przyjęty przez pracownika Wydziału Wdrażania RPO obsługującego Punk Przyjęć Wniosków i przekazany do dalszych prac zgodnie z obowiązującymi procedurami.Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru w trybie systemowym do Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa”, Priorytet 3 „Transport” mija 29 sierpnia 2008 r.


Informacje o naborze znajdują się na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Nabory wniosków” - „Ogłoszenie o naborach”.
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »