Kontakt

Dział Informacji i Promocji Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. ZPORR i RPO, pok. 406

tel. (0-71) 776-9142, 776-9120


Pytania dotyczące Priorytetu I „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw – Przedsiębiorstwa i Innowacyjność” (Działanie 1.1 i 1.2) proszę kierować na adres: .

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

Więcej informacji